PROVOZNÍ ŘÁD
(PROVOZNÍ, UBYTOVACÍ A POŽÁRNÍ ŘÁD)


1.) Všeobecný úvod a ochrana přírody
Vážení a milí přátelé a návštěvníci, vítáme Vás. Děkujeme, že jste nás navštívili nebo projevili zájem o naše zařízení - veřejné tábořiště Privat Camp „U Pavlisů“ ve Františkově  u Suchdola nad Lužnicí.
Žádáme Vás o zaměření pozornosti k níže uvedeným pokynům a radám. Prosíme, abyste se jimi řídili, a pomohli tak navodit klidnou a ničím nerušenou atmosféru Vaší dovolené a naší práce. Předejdeme tak možnému vzniku nedorozumění s CHKO, vlastníky přilehlých pozemků a pracovníky tábořiště.
Tábořiště je umístěno na soukromém pozemku na území biosférické rezervace CHKO Třeboňsko v ochranném pásmu vodního zdroje III. stupně. Proto prosíme dodržujte vnitřní řád tábořiště i pokyny a rady pracovníků tábořiště i směrnice CHKO a zákon o ochraně přírody (a jiné zákony a vyhlášky).
Nekácejte stromy ani jiné dřeviny, nesklízejte ovoce a zeleninu rostoucí v areálu tábořiště. Dříví na oheň výhradně sbírejte v přilehlých lesích.

2.) Ubytování a platba
Před ubytováním máte možnost seznámit se s prostředím. Rozhodnete-li se ubytovat v našem zařízení, připravte si doklad totožnosti a seznam dalších osob (včetně adres a osobních dat).
Platba se provádí předem a v hotovosti. Poplatky zahrnují  použití WC, sprchy a umývárny zdarma.
V ceně za ubytování v chatce je navíc zahrnut rekreační poplatek, poplatek obci z obsazeného lůžka a parkování automobilu, použití lůžkovin a spotřeba elektřiny. Započítává se každý započatý den kromě dne příjezdu. V den příjezdu je možné ubytování v chatce od 15:00 do 17:00 hodin (případný pozdní příjezd nahlaste telefonicky na recepci tábořiště). V den odjezdu opusťte tábořiště nejpozději do 11:00 hodin. Prodloužení pobytu nahlaste v recepci nejpozději poslední den pobytu do 11:00 hodin.
Rezervovat lze pouze místa v chatkách.
Rezervovat pobyt je možné zdarma telefonicky nebo e-mailem. Pokud odstoupíte od Vámi potvrzené  a zaplacené rezervace, máte nárok na vrácení následující části ceny pobytu. Při odstoupení  od rezervace před nástupem pobytu: a) 60 dní a více ... máte nárok na vrácení 90% zaplacené částky, b) 59 – 6 dní ... máte nárok na vrácení 50% zaplacené částky, c) 5 dní  a méně ... nemáte nárok na vrácení zaplacené částky.
Po dobu Vašeho pobytu uchovejte stvrzenku o zaplacení pobytu, neboť o ni můžete být požádáni při opětovném  vstupu do tábořiště.
Zpětné náhrady poskytujeme pouze ve velmi závažných případech po předchozí domluvě, nebo nedodržíme-li dohodnuté podmínky vyplývající z našeho ujednání.
V případě nepřízně počasí zpětné náhrady NEPOSKYTUJEME! (Neumíme poručit větru a dešti.) Stálým hostům poskytujeme slevu 10%, držitelům kupónů slevu 5%. Slevy nelze slučovat.

3.) Hygiena
V sociální budově (WC, sprchy, terasy) platí přísný zákaz kouření.
Uvnitř chatek je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, vařit a kouřit.
Cigaretové nedopalky a odpadky vždy odhazujte jen do odpadkových košů a odpadových nádob.
Preferujeme tříděný odpad - papír, sklo, plasty a ostatní směsný odpad.
Prosíme, šetřete vodou a elektrickou energií, nádobí myjte výhradně v dřezech umístěných v terasách na každé straně sociální budovy.
Do tábořiště mají zvířata vstup zakázán.
V prostoru tábořiště nesmí pobývat osoby s infekčními či kožními chorobami.

V celém prostoru tábořiště a v jeho blízkém okolí udržujte pořádek a čistotu.

4.) Bezpečnost
Zachovávejte volné přístupové cesty ke všem stanům a chatkám.
Nezasahujte do elektroinstalace. Opatrně pracujte s otevřeným ohněm a plynovými vařiči nebo jinými elektrickými či plynovými spotřebiči.
Všechny elektrické zásuvky nacházející se v sociální budově, terasách i jinde slouží pouze jako přípojky, jejichž užívání je zpoplatněno, nebo pro užívání vysoušečů vlasů a holicích strojků, nikoli pro připojení rychlovarných konvic, vařičů nebo jiných elektrospotřebičů a  nabíjení mobilních telefonů.
Oheň rozdělávejte jen na vyhrazených místech, a to po dohodě s pracovníky tábořiště  a za vhodných povětrnostních podmínek. Při odchodu oheň dokonale uhaste vodou.
Neodhazujte cigaretové nedopalky do volného prostoru tábořiště nebo mezi stany či automobily.
Za věci a předměty odložené, ponechané bez dozoru a řádně nezabezpečené neručíme.
Škody, poruchy, ohrožení a jiné závady spojené s provozem tábořiště hlaste prosíme neprodleně pracovníkům tábořiště. V případě poškození můžete být požádáni  o náhradu, a to buď adekvátní věcnou náhradu, nebo adekvátní finanční náhradu.  Požár je oznamován voláním: „Hoří.“ Shromaždiště v případě nebezpečí se nalézá na cestě vpravo od výjezdu z areálu tábořiště.


  5.) Společenská pravidla
Společenské prostory zanechávejte čisté a neobsazené - slouží všem návštěvníkům a hostům bez rozdílu. V bistru je zakázána příprava a konzumace vlastních přinesených nápojů a potravin. Bistro neslouží jako klubovna, k tomuto účelu slouží terasy na každé straně sociální budovy. Terasy neslouží jako nocležny.
Noční klid dodržujte od 22:00 do 06:00 hodin.

Osoby, které se nebudou chovat k ostatním hostům a návštěvníkům i pracovníkům tábořiště ohleduplně a dle zásad lidského soužití či jinak poruší provozní řád tábořiště, budou neprodleně bez náhrady vykázány!!!


6.) Všeobecný závěr
Během několikaletého provozu tábořiště zde byla nastolena téměř rodinná atmosféra, kterou se snažíme zachovat, a proto si přejeme, abyste k ní také přispěli a odjížděli od nás spokojeni a odpočinuti. Doufáme, že se zde budete cítit příjemně a rádi se třeba i s přáteli vrátíte. Prosíme, Vaše ohlasy a připomínky zapište do knihy hostí, která je uložena v recepci.

HEZKÉ POČASÍ A PŘÍJEMNOU DOVOLENOU VÁM PŘEJE KOLEKTIV TÁBOŘIŠTĚ.